Šis e-pakalpojums ir domāts brīvprātīgai un bezmaksas lietošanai visiem kultūras objektu īpašniekiem un turētājiem. E-pakalpojuma galvenais mērķis ir veicināt kustamo kultūras objektu īpašnieku un turētāju iespējas izveidot un saglabāt objektu aprakstus un fotoattēlus, lai apraksti un fotoattēli varētu tikt iesniegti tiesību aizsardzības iestādēm objektu zuduma gadījumā. Izveidotie apraksti un fotoattēli var tikt bez ierobežojumiem izmantoti kultūras objektu īpašnieku un turētāju privātajām vajadzībām.

Kultūras objektu apraksta un fotoattēlu veidošanas mehānisms var tikt saglabāts lietotāja datorā un izmantots netiešsaistē (off-line režīmā, nestrādājot Internetā).

Nekāda informācija par Jūsu aprakstāmo kultūras objektu nav un nebūs pieejama valsts iestādēm vai trešajām personām šī e-pakalpojuma izmantošanas gaitā vai rezultātā - visi dati tiek saglabāti tikai e-pakalpojuma lietotāja (Jūsu) norādītajā datu glabāšanas ierīcē. Objekta zuduma gadījumā tā īpašnieks vai turētājs var pats iesniegt e-pakalpojuma izmantošanas rezultātā izveidoto aprakstu un fotoattēlus tiesību aizsardzības iestādei objekta meklēšanas izsludināšanai. Veicot kultūras objekta aprakstu ar e-pakalpojuma palīdzību Jums nekādā gadījumā nav jānorāda personas dati, aprakstāmā objekta vērtība un atrašanās vieta.

E-pakalpojums ir izstrādāts projekta "Zagto un zudušo kultūras vērtību uzskaites pilnveidošana kultūras vērtību kontrabandas novēršanai un apkarošanai" ietvaros, izmantojot Eiropas Savienības (Eiropas Kopienas speciālās finanšu programmas "Noziedzības novēršana un apkarošana") līdzfinansējumu.

E-pakalpojums ir izstrādāts Latvijas Republikā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vadībā, aktīvi piedaloties nacionālo tiesību aizsardzības un kultūras jomas iestāžu pārstāvjiem. E-pakalpojuma izstrādes gaitā uzmanība tika pievērsta projekta partnervalstu (Francijas Republika, Itālijas Republika, Lietuvas Republika un Igaunijas Republika) un Interpol pieredzei zagto un zudušo kultūras objektu identifikācijas jomā. Izveidotās metodoloģijas precizēšanā piedalījās reliģisko un mākslas jomā strādājošo privāto organizāciju pārstāvji.

Jebkādā veidā izmantojot (t.sk. izplatot) e-pakalpojumu vai atsevišķas tā daļas atsauce uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centru ir obligāta. E-pakalpojums var tikt izmantots tikai nekomerciālajos nolūkos.

Pakalpojuma darbināšanai ir nepieciešams uzstādīt Java versiju 7.11, kura ir pieejama šeit: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html

© Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, 2011.

Java versija
Unikālo lietotāju skaits9053
Kopējais apmeklējumu skaits98789
Lejupielādes193
Lejupielādes(on-line)211